O nás:

O akci

Týden vzdělávání dospělých zkráceně TVD je celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání v průběhu celého života. V rámci TVD se konají stovky akcí v desítkách měst Česka, které mají různou podobu.

Cílem Týdne vzdělávání dospělých 2023 v Královéhradeckém kraji je seznámit veřejnost s významem a možnostmi celoživotního učení, v profesních i zájmových oblastech. Motivovat k celoživotnímu učení, nabídnout konkrétní příležitosti dalšího vzdělávání v kraji. Věříme, že pestrý program k jeho naplnění přispěje.

Letos si lidé budou moci užít TVD i z pohodlí domova, protože nabídne řadu témat prostřednictvím online přednášek a webinářů. Online program Týdne vzdělávání dospělých bude též, podle možností jednotlivých kontaktních pracovišť, možné shlédnout na některých pobočkách.

 

O organizátorech

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Hradci Králové

Organizačně zajišťuje Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji Krajská pobočka ÚP ČR v Hradci Králové a letos již po třinácté. Tým pracovníků z Oddělení poradenství a  dalšího vzdělávání Kontaktních pracovišť ÚP ČR v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově otevírají každý rok dveře široké veřejnosti. Letos v termínu od 6. do 10. 11. 2023 si může vybrat z pestré nabídky přednášek, seminářů, tvůrčích dílen i  workshopů v prostorách úřadů práce, ale nejen tam. Ukázkové hodiny, dny otevřených dveří i další vzdělávací akce jsou pořádány i přímo u vzdělavatelů. Tým zajišťuje vše, co je s akcí spojené - od zajištění termínů, vzdělavatelů a programu, přes propagaci celé akce až po lektorování vybraných akcí.

Královéhradecký kraj

V rámci paktu Zaměstnanosti Královéhradeckého kraje stál u samotného zrodu celé akce. Je jejím zadavatelem a financuje veškeré náklady s akcí spojené. Pomáhá s koordinací a propagací.

Centrum investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje

Od roku 2021 nový partner akce, který obnovil tradici Zahajovací konference. Vloni v dopolední sekci zazněla řada zajímavých příspěvků zaměřených na možnosti dalšího vzdělávání pro odbornou veřejnost, veřejnou správu či jednotlivce, uznávání kvalifikací a zvyšování adaptability zaměstnanců. Odpolední blok se zaměřil na práci s talenty napříč různými sektory a to vše pod hlavičkou Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje. I v letošním roce se bude podílet na organizaci Zahajovací konference.

Národní pedagogický institut ČR

Národní pedagogický institut ČR – letošní nový partner, který ve spolupráci s CIRI organizuje Zahajovací konferenci pro odbornou veřejnost. Mezi významná témata, jimiž se institut zabývá a která nás budou provázet celou konferencí, patří Národní soustava kvalifikací, jak ji efektivně využít, jak získat profesní kvalifikaci a další zajímavosti.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s

Profesní asociace s tradicí od roku 1990, jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých. Od roku 1995 organizují Týdny vzdělávání dospělých®. Je nositelem ochranné známky TVD