O nás:

O akci

Týden vzdělávání dospělých zkráceně TVD je celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání v průběhu celého života. V rámci TVD se konají stovky akcí v desítkách měst Česka, které mají různou podobu.

Cílem Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji je seznámit veřejnost s významem a možnostmi celoživotního učení, v profesních i zájmových oblastech. Motivovat k celoživotnímu učení, nabídnout konkrétní příležitosti dalšího vzdělávání v kraji. Věříme, že pestrý program k jeho naplnění přispěje.

 

O organizátorech

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Hradci Králové

Organizačně zajišťuje Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji Krajská pobočka ÚP ČR v Hradci Králové. V roce 2024 to bude již 14. ročník. Tým pracovníků z Oddělení poradenství a  dalšího vzdělávání Kontaktních pracovišť ÚP ČR v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově otevírají každý rok dveře široké veřejnosti. 

Královéhradecký kraj

V rámci paktu Zaměstnanosti Královéhradeckého kraje stál u samotného zrodu celé akce. Je jejím zadavatelem a financuje veškeré náklady s akcí spojené. Pomáhá s koordinací a propagací.

Centrum investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje

Od roku 2021 je partnerem TVD, který obnovil tradici pořádání Zahajovací konference. 

Národní pedagogický institut ČR

Národní pedagogický institut ČR – partner, který ve spolupráci s CIRI příležitostně organizuje Zahajovací konferenci pro odbornou veřejnost. Mezi významná témata, jimiž se institut zabývá patří Národní soustava kvalifikací, jak ji efektivně využít, jak získat profesní kvalifikaci a další zajímavosti.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s

Profesní asociace s tradicí od roku 1990, jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých. Od roku 1995 organizují Týdny vzdělávání dospělých®. Je nositelem ochranné známky TVD.