Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, NZDM Shelter RIAPS

 Shelter je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jeden z programů RIAPSu Trutnov.

Nízkoprahové zařízení neboli nízkoprahový klub je sociální služba určená dětem a mládeži ve věku 6–26 let. Shelter je pro dospívající zázemím, možností scházet se s vrstevníky, místem pro vlastní aktivity a hlavně místem, kam si děti a mládež mohou přijít nejen v těžkých chvílích pro radu a pomoc. Klub poskytuje služby jako je poradenství, pomoc se školou, volnočasové aktivity a řadu dalších.  Pracovníci také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi potenciálních rizik. Shelter poskytuje své služby anonymně a zcela zdarma.

NZDM Shelter je sociální službou, která se řídí zákonem a splňuje standardy kvality. Je proto anonymní a zdarma. Pracují zde vysokoškolsky vzdělaní sociální pracovníci a profesionálové na danou oblast, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Shelter má několikaletou zavedenou tradici. Začínal na Náchodské, pokračoval na Husitské faře na Úpické. Býval také v budově RIAPSu na Nivách a nyní sídlí v ulici Spojenecká v centru města. Postupem času, stejně tak jako se střídají klienti, mění se i tvář Shelteru, například rozšířením cílové skupiny, ale hlavní cíl zůstává stejný: poskytovat bezpečný prostor všem, kteří ho jinde nenajdou.

Při NZDM Shelter vznikl také taneční soubor Romane čhaja.

NZDM Shelter RIAPS je členem ČESKÉ ASOCIACE STREETWORK. 

Informace:

Adresa:
Spojenecká 69
Kontaktní Email:
shelter@riaps.cz
Webové stránky:
https://www.riaps.cz/shelter/
Zpět na seznam organizací Smazat organizaci