KASPER GROUP

Skupina firem KASPER GROUP zastřešuje firmy z oborů stavebnictví, strojírenství a dopravy - KASPER KOVO, KASPER CZ a KASPER TS. 

Cílem naší skupiny je spokojený zákazník, spokojení zaměstnanci a minimalizace dopadů naší činnosti na životní prostředí. Pro dosažení těchto cílů jsou ve všech společnostech nastaveny příslušné mechanismy. Zejména se jedná o systém managementu jakosti, jehož součástí je také systém managementu životního prostředí a systém sledování spokojenosti zákazníků. Vedle toho jsou prováděny interní opakované průzkumy spokojenosti zaměstnanců, ze kterých jsou vyvozována odpovídající organizační opatření. Významným prvkem celé naší organizace je systém trvalého zlepšování, který je motorem neustálého zdokonalování výrobních a organizačních procesů.

Zaměstnanci firem skupiny KASPER mají prostor ke kariérnímu růstu a průběžnému vzdělávání se. 

V soukromé svářečské škole KASPER KOVO s.r.o. si lze rychle a jednoduše dodělat požadované certifikáty. Vybavení školy je na nejvyšší úrovni a odpovídá mezinárodním standardům. Kvalifikovaný personál poskytuje to nejlepší teoretické i praktické školení včetně vystavení příslušných mezinárodních osvědčení dle ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISO 9606-2 a ČSN EN ISO 14732. 

Všechny kurzy jsou zakončeny zkouškou za dozoru zkušebních komisařů CWS ANB v souladu s ČSN EN ISO 3834 a ČSN EN ISO 14731, dle požadavků vyhlášky č.87/2000 Sb. Absolventi kurzu získají svářečský průkaz a osvědčení o zkoušce svářeče.

Více informací o svářečské škole KASPER KOVO s.r.o. najdete na https://www.kasperkovo.cz/svarecska-skola#skola-cesta

Informace:

Adresa:
Žitná 476, 541 03 Trutnov
Kontaktní Email:
info@kasperkovo.cz
Webové stránky:
www.kaspergroup.cz
Zpět na seznam organizací