Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Místní akční skupina Otevřené zahrady Jičínska z. s. se zabývá podporou rozvoje území a to činnostmi ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů a živnostníků, malých a středních podniků a dalších subjektů, které zde působí a kteří mají zájem. Především nabízíme čerpání dotačních prostředků v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje a dotační poradenství pro všechny subjekty působící na našem území. Na území probíhá dále projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín II, v rámci něhož pořádáme mimo jiné i vzdělávací akce pro širokou veřejnost - pedogogy, rodiče,... a podporujeme vzájemné setkávání pedagogů a předávání zkušeností v rámci pracovních skupin.

Informace:

Adresa:
17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
Kontaktní Email:
otevrenezahrady@seznam.cz
Zpět na seznam organizací