Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.

Poskytujeme odborné sociální poradenství, tj. poskytování základních informací o možnostech řešení obtížné sociální situace, např. v oblastech sociálních dávek, důchodů, zaměstnanosti, bydlení. 

Pomáháme osobám se zdravotním postižením začlenit se do společnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zprostředkujeme Vám kontakt na další návazné služby, odborníky, odborná pracoviště, instituce ad.

Seznámíme Vás s kompenzačními a rehabilitičními pomůckami pro osoby s tělesným postižením, které zároveň za výhodnou cenu půjčujeme (např. francouzské berle, mechanický vozík, klozetový vozík, sedačka do vany, chodítko). Včetně informace o možnostech získání těchto pomůcek.

Vydáváme Euroklíče, které zajišťují rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických zařízení  (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.), osazených jednotným Eurozámkem, pro držitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetiky, stomiky, onkologické pacienty, lidi trpící roztroušenou sklerózou, Crohnovou chorobou, cystickou fibrózou a nově i lidem, kterým byla diagnostikována porucha autistického spektra.

Prodáváme baterie a koncovky do nalouchacích aparátů pro osoby se sluchovým postižením.

Prodáváme násadce (gumový špunt) na francouzské hole a berle (velikost č. 3).

 

 

Informace:

Adresa:
Horská 5/1, 541 01 Trutnov
Kontaktní Email:
trutnov@czphk.cz
Webové stránky:
www.czphk.cz
Zpět na seznam organizací