Archiv akcí 2023:

Co požadujete vyhledat?

Vzdělávací akce dospělých

Nalezeno 8 akcí

 • Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | okres: Rychnov nad Kněžnou

  Rekvalifikační kurz Obráběč kovů

  Obráběč kovů

  Výuční list v oboru Obráběč kovů je možné získat (bez každodenní tříleté docházky do školy) složením tří zkoušek profesních kvalifikací

  Základní předpoklady:        základní vzdělání a vyšší

  Zdravotní předpoklady:      potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti

  Rekvalifikační kurz a zkoušku hradí sám uchazeč, nezaměstnaným osobám Úřad práce nebo případně zaměstnavatel v rámci zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců.

  Úplná profesní kvalifikace oboru Obráběč kovů 23-56-H/01, kterou uchazeč může ukončit výučním listem, je podmíněna získáním osvědčení pěti následujících profesních kvalifikací:

  • Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H)
  • Frézování kovových materiálů (kód: 23-023-H)
  • Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H)
  • Vrtání kovových materiálů (kód: 23-025-H)
  • Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H)

  Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška má autorizaci pro realizaci všech uvedených zkoušek!

  Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz zaměřený na ÚPLNOU profesní kvalifikaci, který je koncipován jako příprava ke zkouškám před autorizovanou osobou k získání pěti osvědčení o profesní kvalifikaci: Soustružení, Frézování, Broušení, Vrtání kovových materiálů a Obsluha CNC obráběcích strojů (140 hodin výuky teorie a 420 hodin praxe).

  Získaný soubor pěti osvědčení o profesní kvalifikaci umožňuje uchazeči přihlásit se na Střední škole k závěrečné zkoušce a získat výuční list z oboru Obráběč kovů 23-56-H/01 (závěrečná zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části).

  Naučíme Vás:        odborné způsobilosti úplné profesní kvalifikace Obráběč kovů (univerzál se zaměřením na CNC techniku) – dle požadavků klasif. standardu uvedeného v Nár. soustavě kvalifikací

  Výstupní doklady:

  • osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
  • osvědčení o získání profesní kvalifikace (po úspěšném složení každé závěrečné zkoušky profesní kvalifikace – celkem 5 ks)
  • výuční list z oboru Obráběč kovů 23-56-H/01

   

  Termín: leden nebo březen 2023, dle dohody

  Kontakt: email: info@sspvc.cz; rekvalifikace@sspvc.cz; tel.: 491 618 936, 737 199 196

  Pořadatel: Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
  clock-icon 01. 01. 2023 08:00
 • Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | okres: Rychnov nad Kněžnou

  Svářečské kurzy

  Svářečské kurzy

  Základní kurzy

  • ZK-1111.1 (elektrický oblouk – obalená elektroda)
  • ZK-135.1.1 (MAG svařování – v ochranné atmosféře CO2)
  • ZK-311.1.1 (plamenové svařování)
  • ZK-141 TiG (svařování nerezu a hliníku)

  Úřední zkouška dle ČSN EN 287 včetně přípravných kurzů

  • Plamen, potrubí (D = 18 mm); Plamen, potrubí (D = 22 mm)
  • Plamen, potrubí (D = 60 mm); Plamen, potrubí (D = 89 mm)
  • oblouk, plech (t = 10 mm); El. oblouk, plech (t = 15 mm)
  • oblouk, potrubí (D = 159 mm); Tvrdé pájení mědi (B-L6, D = 28 mm)

  Zaškolení

  • ZP 311 2 W01 – řezání kyslíkem; ZP 21 9 W01 – odporové bodové sváření
  • ZP 111 1 W01 – stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
  • ZP 15 2 W01 – řezání plazmou
  • ZP 135 1 W01 – stehování v ochranné atmosféře; ZP 971 8 W31 – pájení mědi
  • Tvrdé pájení mědi; Svařování plastů – instalatérské (rozvody vody a topení)
  • Svařování plastů – automobilový průmysl (tuning…)

  Ostatní

  • Periodické doškolení ZK + EN 287; Poradenská služba

   

  Termín: leden nebo březen 2023, dle dohody

  Školitel: Václav Serbousek st., Václav Serbousek ml.

  Kontakt: email: info@sspvc.cz; rekvalifikace@sspvc.cz; tel.: 491 618 936; 737 199 196

  Pořadatel: Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
  clock-icon 01. 01. 2023 08:00
 • Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | okres: Rychnov nad Kněžnou

  Kurz práce v CAD systémech (SolidWorks)

  Kurz práce v CAD systémech - software SolidWorks

   

  TÉMA

  POČET HODIN

  1.       Uživatelské prostředí, panely nástrojů

  -       Feature Manager, PropertyManager, KonfigurationManager, Podokno úloh, souřadný systém, databáze materiálů a vzhledů

  -       formáty souborů dílu, sestavy, výkresu

  2

  2.    2D skica, 3D skica

  -       založení 2D skici na základních rovinách

  -       režimy skicování

  -       skicovací nástroje (přímka, kružnice, oblouk, čtyřúhelník, mnohoúhelník) a jejich editace (oříznout, zrcadlit, kruhové a lineární pole)

  -       určení skici pomocí rozměrů (kót) a geometrických vztahů (např. vodorovná, svislá, kolmá, tečná, symetrická atd.)

  -       založení 3D skici a určení geometrických vztahů pomocí jednotlivých os 3 souřadného systému                                                                                          

  4

  3.    Filozofie tvorby 3D modelů

  -       vytvoření uzavřené skici jako podklad pro nástroj přidání vysunutím a vytvoření plného 3D tělesa

  -       vytvoření otevřené skici jako podklad pro nástroj přidání vysunutím a vytvoření tenkostěnného tělesa

  -       princip vytvoření úkosového tělesa ze stejné skici

  -       princip vytvoření tenkostěnného tělesa s uzavřenými konci ze stejné skici

  -       princip vytvoření rotačního tělesa

  2

  4.    Tvorba jednoduchých hranatých a rotačních těles

  -       tvorba kvádru, komolého jehlanu, jehlanu ze čtvercové skici a tenkostěnného tělesa ve tvaru pláště kvádru

  -       tvorba válce, komolého kužele, kužele, koule, anuloidu a tenkostěnného rotačního tělesa - trubky

  4

  5.    Editace 3D modelů, zrcadlení, lineární pole, kruhové pole

  -       zaoblení hran, zkosení hran, úkos, skořepina, žebro

  -       zrcadlení vytvořeného objemového tělesa podle zadané roviny, kopírování prvků pomocí lineárního pole a kruhového pole

  4

  6.    Kosmetický závit, průvodce dírami

  -       vysvětlení pojmu kosmetický závit, postup jeho tvorby a zobrazení pomocí bitmapy a zásad technického zobrazování

  -       nástroj Průvodce dírami pro tvorbu vrtaných děr, děr s kuželovým nebo válcovým zahloubením, závitových děr s výběrem podle příslušných norem (ISO, DIN, atd.) a jejich přesnému umístění (zakótování)

  -       příklad – model šroubu a matice

  2

  7.    Referenční geometrie – tvorba rovin, os

  -       využití referenčních rovin, os, bodů

  -       postup tvorby přídavných (referenčních) rovin a příklady jejich určení

  -       postup tvorby přídavných (referenčních) os a příklady jejich určení

  2

  8.    Nástroje přidání a odebrání tažením po křivce

  -       postup tvorby těles pomocí nástroje přidání tažením po křivce

  -       tvorba křivek – šroubovice, spirála

  -       příklad – tvorba háčku a vinuté pružiny

  -       postup tvorby pomocí nástroje odebráním tažením po křivce

  -       příklad – vytvoření mazacích drážek

  4

  9.    Nástroj přidání spojením profilů, vodicí křivka

  -       tvorba uzavřených profilů jako podklad pro vytvoření tělesa daného spojením těchto uzavřených profilů

  -       tvorba těles z uzavřených profilů a tvarováním pomocí vodicí křivky

  -       příklad – model šroubováku

  4

  10.  Práce s těly, Konfigurace

  -       kombinace vymodelovaných objemových těles – sečtení, průnik, přesunutí, přetočení

  -       tvorba konfigurací a jejich obměny rozměrů ve skice a při určení prvku

  4

  11.  Uživatelské vlastnosti, materiál, šablona dílu a výkresu

  -       zadání materiálu s informacemi o fyzikálních, mechanických a vzhledových vlastnostech

  -       určení uživatelských vlastností potřebných pro zadání na technickém výkrese (polotovar, název výkresu, číslo výkresu, hmotnost modelu)

  -       vztah mezi šablonami dílu a výkresu (nastavení vlastností pomocí nástroje Možnosti)

  -       odkazy vlastností v šabloně výkresu a způsob tvorby vlastní šablony výkresu

  4

  12.  Výkresy dílů

  -       využití palety pohledů pro vkládání výkresových pohledů do pole výkresu

  -       zobrazení neviditelných hran

  -       změna meřítka zobrazení pohledu

  -       tvorba zobrazení řezu, částečného řezu

  -       tvorba detailu, pomocného a pootočeného pohledu

  -       automatické kótování, ruční kótování

  -       vkládání značek drsnosti povrchu, geometrických tolerancí a dalších poznámek

  8

  13.  Tvorba sestav, montážní schéma, pohybová studie

  -       tvorba modelu sestavy z předem vymodelovaných dílů

  -       modelování dílů v souboru sestavy

  -       ustavení dílů v sestavě pomocí vazeb

  -       rozložený pohled jako zobrazení montážního postupu

  -       animace montáže a jeho uložení v avi souboru

  -       strojní vazby – šroub a matice, převody

  10

  14.  Kolize v sestavě, kontrola přesahů

  -       způsob kontroly kolizních stavů v sestavě

  -       vyčíslení přesahů a doteků v sestavě dílů

  -       odstraňování kolizí a přesahů

  2

  15.  Výkresy sestav, kusovník

  -       princip tvorby výkresu sestavení

  -       zobrazování sestavy v řezu s vyloučením určených součástí z řezu (hřídele, šrouby atp.)

  -       popis sestavy – poziční čísla

  -       vkládání kusovníku a jeho uspořádání

  -       editace údajů v jednotlivých sloupcích kusovníku

  4

  Celkem hodin kurzu

  60

   

  Termín: leden nebo březen 2023, dle dohody

  Školitel: Ing. Milena Vilímková

  Kontakt: email: info@sspvc.cz; rekvalifikace@sspvc.cz; tel.: 491 618 936; 737 199 196

  Pořadatel: Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
  clock-icon 01. 01. 2023 08:00
 • Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | okres: Rychnov nad Kněžnou

  Rekvalifikační kurz Strojní mechanik (zámečník)

  Strojní mechanik (zámečník)

  Výuční list v oboru Strojní mechanik je možné získat (bez každodenní tříleté docházky do školy) složením tří zkoušek profesních kvalifikací

  Základní předpoklady:        základní vzdělání a vyšší

  Zdravotní předpoklady:      potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti

  Rekvalifikační kurz a zkoušku hradí sám uchazeč, nezaměstnaným osobám Úřad práce nebo případně zaměstnavatel v rámci zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců.

  Úplná profesní kvalifikace oboru Strojí mechanik (zámečník) 23-51-H/01, kterou uchazeč může ukončit výučním listem, je podmíněna získáním osvědčení tří následujících profesních kvalifikací:

  • Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H)
  • Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H)
  • Zámečník (kód: 23-003-H)

  Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška má autorizaci pro realizaci všech uvedených zkoušek!

  Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz zaměřený na ÚPLNOU profesní kvalifikaci, který je koncipován jako příprava ke zkouškám před autorizovanou osobou k získání tří osvědčení o profesní kvalifikaci: Opravář strojů a zařízení, Montér ocelových konstrukcí a Zámečník (100 hodin výuky teorie a 320 hodin praxe) a dále absolvuje svářečský kurz, který je nezbytnou součástí k výkonu tohoto povolání. Pokud uchazeč svářečský kurz již má, započte se mu do rekvalifikace (cena kurzu včetně zkoušky je pak ponížena o částku 10 000 Kč).

  Získaný soubor tří osvědčení o profesní kvalifikaci umožňuje uchazeči přihlásit se na Střední škole k závěrečné zkoušce a získat výuční list z oboru Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01 (závěrečná zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části).

  Naučíme Vás:        odborné způsobilosti úplné profesní kvalifikace Strojní zámečník – dle požadavků klasifikačního standardu uvedeného v Národní soustavě kvalifikací

  Výstupní doklady:

  • osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
  • osvědčení o získání profesní kvalifikace (po úspěšném složení každé závěrečné zkoušky profesní kvalifikace – celkem 3 ks)
  • výuční list z oboru Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01

   

  Termín: leden nebo březen 2023, dle dohody

  Kontakt: email: info@sspvc.cz; rekvalifikace@sspvc.cz; tel.: 491 618 936; 737 199 196

  Pořadatel: Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
  clock-icon 01. 01. 2023 08:00
 • Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | okres: Rychnov nad Kněžnou

  Rekvalifikační kurz Mechanik strojů a zařízení

  Mechanik strojů a zařízení

  Úplná profesní kvalifikace oboru Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01, kterou uchazeč může ukončit maturitní zkouškou, je podmíněna získáním osvědčení tří následujících profesních kvalifikací:

  • Technik pro montáž strojů a zařízení
  • Technolog montážní výroby

   

  Termín: leden nebo březen 2023, dle dohody

  Kontakt: email: info@sspvc.cz; rekvalifikace@sspvc.cz; tel.: 491 618 936; 737 199 196

  Pořadatel: Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
  clock-icon 01. 01. 2023 08:00
 • Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | okres: Rychnov nad Kněžnou

  Kurz programování a obsluhy CNC obráběcích strojů

  Kurz programování a obsluhy CNC obráběcích strojů

   

  TÉMA

  POČET HODIN

  1.  Úvod

  -       Zásady bezpečnosti práce na pracovišti

  -       Bezpečnost práce na CNC strojích a ochranné pomůcky

  2

  2.   Obecné seznámení s CNC stroji

  -       Části CNC strojů

  -       Údržba CNC strojů

  2

  3.     Úvod do problematiky práce s CNC stroji

  -       Obecný popis postupu operací CNC obráběcího stroje

  -       Seznámení se základními funkcemi CNC strojů

  -       Souřadný systém stroje a jeho využití v praxi

  -       Referenční body stroje

  -       Nulové body a jejich použití (souřadný systém obrobku)

  -       Upínací prostředky obrobků a způsoby upínání

  -       Upínání a seřizování nástrojů (korekce)

  8

  4.     Ovládání CNC stroje

  -       Pojem ISO kód

  -       Základní M-funkce a G-kódy

  -       Zápis jednotlivého příkazu do věty

  -       Způsoby zadávání souřadnic (G90, G91)

  -       Struktura programu

  -       Funkce posuvu (m/min, mm/ot.)

  -       Funkce nástroje

  -       Funkce vřetena (výpočet otáček)

  -       Volba nástrojů a jejich řezné podmínky v závislosti na použití

  -       Průměrová a délková korekce

  20

  5.     Obsluha, seřizování a programování CNC stroje

  -       Spouštění CNC stroje, aktivace řídicího systému, najetí referenčních bodů

  -       Popis funkcí ovládacího panelu

  -       Ruční ovládání stroje

  -       Zápis programu, pevné cykly, kruhová interpolace

  -       Programování drah nástroje bez průměrové korekce a s průměrovou korekcí v textovém ISO editoru

  -       Příprava programu, ruční programování jednoduchých součástí

  -       Simulace programů na obrazovce

  -       Seřízení stroje a měření nástrojů

  -       Ruční zápis programu do CNC stroje

  -       Programování a výroba jednoduché součásti

  -       Odladění programu, kontrola měření

  36

  6.     Programování CNC strojů pomocí software SolidWorksCAM

  -       Uživatelské prostředí, filozofie práce v SolidWorkCAMu 

  -       Založení projektu – nulový bod, obrobek, polotovar         

  -       Čelní obrábění, simulace obrábění

  -       Konturové obrábění     

  -       Kapsování

  -       Vrtání

  -       Vygenerování NC kód

  -       Tvorba seřizovacího listu

  -       Výroba součásti

  12

     Celkem hodin kurzu

  80

   

  Termín: leden nebo březen 2023, dle dohody

  Školitel: Václav Serbousek

  Kontakt: email: info@sspvc.cz; rekvalifikace@sspvc.cz; tel.: 491 618 936; 737 199 196

  Pořadatel: Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
  clock-icon 01. 01. 2023 08:00
 • Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | okres: Rychnov nad Kněžnou

  Kurz základní počítačové gramotnosti

  Kurz základní počítačové gramotnosti

   

  TEXTOVÝ EDITOR PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE

  TÉMA

  POČET HODIN

  1.      Nastavení prostředí programu

  -        pás karet

  -        ukládání souborů do různých formátů

  -        možnosti zobrazení

  -        netisknutelné znaky

  2

  2.    Formátování

  -        písmo

  -        odstavec

  -        ohraničení bloku, odstavce, stránky

  -        záhlaví a zápatí dokumentu

  2

  3.    Vložení obrázku

  -        úprava obrázku – barvy a ořez

  -        obtékání textem

  1

  4.    Vložení tabulky

  -        formátování tabulky

  -        vložení a odstraňování řádků a sloupců

  -        slučování buněk

  -        jednoduché výpočty v tabulce

  1

  5.      Souborná práce

  2

  Celkem hodin kurzu

  8

   

  TEXTOVÝ EDITOR PRO POKROČILÉ UŽIVATELE

  TÉMA

  POČET HODIN

  1.    Text ve sloupcích, vkládání a využití oddílů při číslování stran                

  2

  2.    Tvorba obsahu a rejstříku

  2

  3.    Hromadná korespondence

  2

  4.    Editor rovnic

  2

  5.    Tvorba formulářů

  2

  6.     Souborná práce

  2

  Celkem hodin kurzu

  12

   

  TABULKOVÝ EDITOR PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE

  TÉMA

  POČET HODIN

  1.    Prostředí a jeho nastavení

  1

  2.    Otvírání a ukládání souborů, formát buněk

  2

  3.    Formátování buněk

  -        Sloupce a řádky, výplně a ohraničení

  2

  4.    Základní výpočty, kopírování vzorců, možnosti vkládání vzorců

  2

  5.    Relativní a absolutní adresa buněk – využití ve vzorcích

  1

  6.    Grafické zpracování dat s využitím vzorců

  2

  7.    Souborná práce

  2

  Celkem hodin kurzu

  12

   

  TABULKOVÝ EDITOR PRO POKROČILÉ UŽIVATELE

  TÉMA

  POČET HODIN

  1.    Kombinace a skládání vzorců v tabulkách

  2

  2.    Podmíněné formátování

  2

  3.    Kontingenční tabulky a grafy

  2

  4.    Souborná práce

  2

  Celkem hodin kurzu

  8

   

  TVORBA PREZENTACÍ

  TÉMA

  POČET HODIN

  1.    Rozložení snímků, objekty, zakládání snímků

  -        řazení snímků

  -        skrytí snímků

  -        dělení prezentace na oddíly

  -        možnosti zobrazení prezentace

  1

  2.    Přechody mezi snímky, užití motivů

  -        časování snímků

  -        nastavení prezentace „Vyzkoušením časování“

  -        motivy celé prezentace

  -        motivy jednotlivých snímků

  -        motivy online

  1

  3.    Animace objektů

  -        animace úvodní

  -        animace zvýrazňující

  -        animace závěrečné

  -        dráhy pohybu

  -        podokno animací

  -        časování animací

  -        pořadí animací

  -        kombinace více animací u jednoho objektu

  2

  4.    Využití tlačítek, ukládání prezentací

  -        princip hypertextových odkazů

  -        využití „tlačítek akcí“

  -        tvorba tlačítek z textových polí

  -        tvorba tlačítek z vložených obrázků

  -        formáty pro ukládání prezentací

  2

  5.    Souborná práce

  2

  Celkem hodin kurzu

  8

   

  Termín: leden nebo březen 2023, dle dohody

  Kontakt: email: info@sspvc.cz; rekvalifikace@sspvc.cz; tel.: 491 618 936; 737 199 196

  Pořadatel: Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
  clock-icon 01. 01. 2023 08:00
 • Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | okres: Rychnov nad Kněžnou

  Rekvalifikační kurz Mechanik seřizovač

  Mechanik seřizovač

  Úplná profesní kvalifikace oboru Mechanik seřizovač 23-45-L/01, kterou uchazeč může ukončit maturitní zkouškou, je podmíněna získáním osvědčení tří následujících profesních kvalifikací:

  • Dílenský technolog pro strojírenskou výrobu
  • Mechanik seřizovač tvářecích strojů
  • Programátor CNC obráběcích strojů

   

  Termín: leden nebo březen 2023, dle dohody

  Kontakt: email: info@sspvc.cz; rekvalifikace@sspvc.cz; tel.: 491 618 936; 737 199 196

  Pořadatel: Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
  clock-icon 01. 01. 2023 08:00